Pánevní dno

Základ pohybu, zdroj naší síly a rovnováhy.

SKUPINOVÉ LEKCE

jsou vedeny kurzem a konají se pravidelně každý týden.

Věnujeme se cvikům izometrickým, balančním, vlnovým pohybům a správně vedenému dechu. Při cvičení též používáme overbaly. Pracujeme nejenom s oblastí pánve a břicha, ale i s korespondujícími oblastmi, chodidly a oblastí krku. Cviky jsou fyzicky snadné, zvládne je každý.

Výhodou pravidelného setkávání je právě pravidelnost, kdy postupně získáváme zkušenost s tímto typem cvičením, pro absolventky seminářů to znamená udržení a rozšíření jejich znalostí a možností.

Kontraindikace: těhotenství a proces IVF

Motto: "V jemnosti a pozornosti je síla"


SEMINÁŘE

výuka prožitkem

Všechny semináře je též možno absolvovat individuálně a v miniskupinách.

TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA 1

 * POHLEDEM VÝCHODU A ZÁPADU * 

Seminář je zaměřen na pochopení celistvosti bytosti a akreditované metody 3x3, tedy souvislostí pánve, chodidel a oblastí krku, a rovněž na souvislosti těla, emocí a energie. Je zaměřen především na oblast pánve. Většinou probíhá jako celodenní seminář.

Vlastním prožitkem objevíme:

 • Prostor pánve a 3 vrstvy pánevního dna.
 • Souvislosti v těle a celistvost bytosti s emocemi a energií.
 • Zkušenost a možnost využití hlubinné imaginace (Deep Imagery).
 • Jak je to vlastně s tím dechem?

Naučíme se:

 • Používat jednotlivé vrstvy pánevního dna .
 • Dýchat v rytmu pánevního dna.
 • Techniku ladění se do radosti.
 • Vědomé dýchání a čerpání zemské energie.

Dozvíme:

 • V rámci ženského sdílení další informace spojené s tématem pánve.
 • Možnosti využití bylinných preparátů na ozdravění prostoru pánve.
 • Jak využít ohňovou techniku Agnihotra pro uzdravení sebe, svého biopole, atmosféry i okolí.

Získáme:

 • Jasno v tom, že jsme celistvé bytosti.
 • Znalost, jak dýchat a jak cvičit v rytmu pánevního dna.
 • Schopnost používat jednotlivé vrstvy pánevního dna.
 • Znalost, jak zvýšit energetickou vibraci a svojí vitalitu a tím vylepšit své zdraví.

Kontraindikace: těhotenství a proces IVF

Motto: "Vše  bylo zrozeno z ženy, zažehnuto mužem"


PÁNEVNÍ DNO V POHYBU


Velmi praktický seminář je zaměřen především na fyzickou rovinu a bývá rozdělen na několik částí o 3 - 5 setkáních po dobu dvou až tří hodin, aby se poznané lépe usadilo v těle. Může však být i celodenní.

Naučíme se:

 • Uvolňování svalů pomocí míčků.
 • Cviky viditelné i velmi vnitřní.
 • Správně dýchat, cvičit a pohybovat se.
 • Jak správně sedět a jak se sedem souvisí dech.
 • Jak chodit, aby nebolela záda a kolena.
 • Použití pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému v běžném životě.

Získáme:

 • Balíček cviků pro doma i práci.
 • Uvědomění si souvislostí těla s dechem.
 • Možnost nové znalosti využít ve svém životě.

Při docházkovém semináři je mezi jednotlivými setkáními dostatek času na vstřebání a zkoušení si poznaného a sledování změn ve vašem prožívání, fyzickém i emočním. 

Při dalších setkáních se vždy vrátíme k vašim dotazům a postřehům, co bude třeba, zopakujeme. Vždy si dáme čas na zapsání potřebného.

Kontraindikace: těhotenství a proces IVF

Motto: "Není důležité množství a obtížnost, ale způsob provedení"


CYKLUS 2-3 HODINOVÝCH SETKÁNÍ

Docházkový seminář v průběhu roku, který můžete absolvovat jako celek nebo si vybrat jen některá setkání. Setkání a jejich obsah na sebe volně navazuje. Jedná se o rozložení seminářů do průběhu roku, přibližně jedno setkání za tři týdny.

Bude vypsán na podzim ...


TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA 2

Seminář volně navazuje na Tajemství 1 a zabývá se krkem a chodidly ve třech rovinách, fyzické, emoční a energetické. 

Naučíme se:

 • Cviky na krční páteř a na chodidla.
 • Bioenergetická cvičení na uvolnění emocí krku.
 • Použití lebečního čerpadla spolu s pánevním dnem.
 • Techniky uzemnění.
 • Pokročilé techniky pro pánev.
 • Jak na jizvy.
 • Jak najít nejhlubší sval břicha - transversus.

Dozvíme se:

 • Souvislost emocí s naším krkem a nohami.
 • Co nám jizvy způsobují na těle, emočně a energeticky.
 • Co je prostor břicha, jaký k němu máme vztah.

Kontraindikace: těhotenství a proces IVF

***


TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA OD A - Z

Víkendový seminář - čtvrtek večer až neděle. 

Obsah: 

 • Seminář Tajemství 1 a Tajemství 2 + zároveň lekce cvičení. 

Výhoda:

 • Celistvost víkendu a společný pobyt, společné stolování, sdílení.
 • Možnost strávit odpolední čas v krásné přírodě u Blatné.
 • Možnost navázání přátelství.
 • Víkend nabitý prožitky a poznáním.
 • Večerní či ranní provedení Agnihotry.

Kontraindikace: těhotenství a proces IVF

Pokud jste již jedničku absolvovaly, můžete přijet až na dvojku nebo si se slevou jedničku zopakovat.

***