Terapie pánevního dna

Pánevní dno jako základ pohybu a zdroj naší síly a rovnováhy.

SKUPINOVÉ LEKCE

jsou vedeny kurzem a konají se pravidelně každý týden.

Věnujeme se cvikům izometrickým, balančním, vlnovým pohybům a správně vedenému dechu. Při cvičení též používáme overbaly. Pracujeme nejenom s oblastí pánve a břicha, ale i s korespondujícími oblastmi, chodidly a oblastí krku. Cviky jsou fyzicky snadné, zvládne je každý.

Výhodou pravidelného setkávání je právě pravidelnost, kdy postupně získáváme zkušenost s tímto typem cvičením, pro absolventky seminářů to znamená udržení a rozšíření jejich znalostí a možností.

Kontraindikace: těhotenství a proces IVF

Motto: "V jemnosti a pozornosti je síla"


SEMINÁŘE

výuka prožitkem


TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA 1

 * POHLEDEM VÝCHODU A ZÁPADU * 

Seminář je zaměřen na pochopení celistvosti bytosti a akreditované metody 3x3, tedy souvislostí pánve, chodidel a oblastí krku, a rovněž na souvislosti těla, emocí a energie. Je zaměřen především na oblast pánve. Většinou probíhá jako celodenní seminář.

Vlastním prožitkem objevíme:

 • prostor pánve a 3 vrstvy pánevního dna
 • souvislosti v těle a celistvost bytosti s emocemi a energií
 • zkušenost a možnost využití hlubinné imaginace (Deep Imagery)

Naučíme se:

 • používat jednotlivé vrstvy pánevního dna 
 • dýchat v rytmu pánevního dna
 • techniku ladění se do radosti
 • vědomé dýchání a čerpání zemské energie

Dozvíme:

 • v rámci ženského sdílení další informace spojené s tématem pánve
 • možnosti využití bylinných preparátů na ozdravění prostoru pánve
 • jak využít ohňovou techniku Agnihotra pro uzdravení sebe, svého biopole, atmosféry i okolí

Kontraindikace: těhotenství a proces IVF

Motto: "Vše  bylo zrozeno z ženy, zažehnuto mužem"


PÁNEVNÍ DNO V POHYBU


Seminář je zaměřen především na fyzickou rovinu a vzhledem k tomu je rozdělen na několik částí. Jedná se o docházkový seminář o 3 - 5 setkáních po dobu dvou až tří hodin.

Naučíme se:

 • automasáže míčky
 • cviky viditelné i velmi vnitřní
 • správně dýchat, cvičit a pohybovat se
 • jak správně sedět a jak se sedem souvisí dech
 • jak chodit, aby nebolela záda a kolena 
 • použití pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému v běžném životě

Získáme:

 • balíček cviků pro doma i práci
 • uvědomění si souvislostí těla s dechem
 • možnost nové znalosti využít ve svém životě

Mezi jednotlivými setkáními je dostatek času na vstřebání a zkoušení si poznaného a sledování změn ve vašem prožívání, fyzickém i emočním. 

Při dalších setkáních se vždy vrátíme k vašim dotazům a postřehům, co bude třeba, zopakujeme. Vždy si dáme čas na zapsání potřebného.

Kontraindikace: těhotenství a proces IVF

Motto: "Není důležité množství a obtížnost, ale způsob provedení"


CYKLUS 2-3 HODINOVÝCH SETKÁNÍ

Docházkový seminář v průběhu roku, který můžete absolvovat jako celek nebo si vybrat jen některá setkání. Setkání a jejich obsah na sebe volně navazuje. Jedná se o rozložení seminářů do průběhu roku, přibližně jedno setkání za tři týdny.

Bude vypsán na podzim ...


TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA 2

Seminář volně navazuje na Tajemství 1 a zabývá se krkem a chodidly ve třech rovinách, fyzické, emoční a energetické. 

Naučíme se:

 • cviky na krční páteř a na chodidla
 • bioenergetická cvičení na uvolnění emocí krku
 • použití lebečního čerpadla spolu s pánevním dnem
 • techniky uzemnění 
 • pokročilé techniky pro pánev
 • jak na jizvy
 • jak najít nejhlubší sval břicha - transversus

Dozvíme se:

 • souvislost emocí s naším krkem a nohami
 • co nám jizvy způsobují na těle, emočně a energeticky
 • co je prostor břicha, jaký k němu máme vztah

Kontraindikace: těhotenství a proces IVF

***


TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA OD A - Z

Víkendový seminář - čtvrtek večer až neděle. 

Obsah: 

 • seminář Tajemství 1 a Tajemství 2 + zároveň lekce cvičení. 

Výhoda:

 • celistvost víkendu a společný pobyt, společné stolování, sdílení
 • možnost strávit odpolední čas v krásné přírodě u Blatné
 • možnost navázání přátelství
 • víkend nabitý prožitky a poznáním
 • večerní či ranní provedení Agnihotry

Kontraindikace: těhotenství a proces IVF

Pokud jste již jedničku absolvovaly, můžete přijet až na dvojku nebo si se slevou jedničku zopakovat.

***